ארגז תריס נסתר תיקרתי OPEN ART במישור התיקרה פתוח
ללא צירים וללא כנף הכיסוי
ארגז תריס נסתר OPEN ART תיקרתי
ללא צירים -מצב סגור
ארגז תריס נסתר תיקרתי OPEN ART גלילה כלפי חוץ
עבר חיפוי של שליכט ציבעוני
ארגז תריס נסתר תיקרתי בחיפוי שליכט ציבעוני
ללא חלוקות-מראה נקי ואחיד-גלילה חיצונית