וולדורף אסטוריה ירושלים
פתח שירות OPEN ART למזגן במישור התקרה סגור
פתח שירות נסתר OPEN ART למזגן אוויר
דירה לדוגמא פרויקט אסטוריה ירושלים
פתח שירות OPEN ART למזגן מותקן בתקרת גבס-מצב פתיחה ביניים
מדויק, אטום לאבק ולחות,אסטטי,פתיחה קלה,נוח לתפעול
פתח שירות נסתר OPEN ART למזגן אוויר במצב פתוח לגישה
נגישות מלאה המאפשרת גישה נוחה לתחזוקה שוטפת
פתחי שירות OPEN ART למזגנים
מותקנים בתקרת הגבס במצב נעול
פתחי שירות OPEN ART למזגנים
פתרונות איכות חכמים לגישה וטיפול ביחידות המיזוג
פתחי שירות למזגנים OPEN ART
מאפשרים גמישות תיכנונית וישום לפי מידות מדויקות או סטנדרטיות
פתחי שירות OPEN ART למזגנים
פתוחים לגישה וטיפול