פתח שירות OPEN ART למזגן כ 3 מטרים אורך
פתח שירות OPEN ART עם נעילה סיבובית רב נקודתית
מערכת נעילה רב נקודתית לפתח שירות OPEN ART במידה גדולה במיוחד
פתיחה בסיבוב של פתח שירות OPEN ART למזגן במידה גדולה