פתח שירות OPEN ART למזגן במישור תקרת חדר אמבטיה
פתח שירות OPEN ART למזגן במצב פתוח לגישה וטיפול
פתח שירות OPEN ART למזגן-נגישות מלאה אל החלל הפנימי
מערכת צירים עם התקן פריקה יחודי ללא צורך בכיוונים
פתח שירות OPEN ART למזגן מוגן מים
אטימה ללחות,ניקוזי מים,קל לגישה לטיפול ולתיחזוק המזגן
פתח שירות OPEN ART למזגן בתקרת גבס
אטום לאבק ולחות,ללא סדקים,פתיחה ונעילה קלה בלחיצה
פתח שירות OPEN ART מצב נעול במישור התקרה
מצוי במעבר בין החדרים למעלה בתקרה
פתח שירות OPEN ART למזגן-מצב פתוח